TEXTY OK - Jazykové korektury česky psaných textů

 TEXTY OK - Jazykové korektury česky psaných textů

 Úvodní stránka

 Naše nabídka

 Objednávka

 Ceník

 O firmě

 Kontakt

Tuto stránku bychom chtěli tvořit společně s vámi. Pošlete nám své dotazy, náměty, příspěvky.

Vaše dotazy

Už se na ně těšíme...

více ...

Jazyková korektura

Nabídka pro firmy

Potřebujete oslovit své zákazníky, svou cílovou skupinu? Oslovte je bez chyb! Naše nabídka vychází z přesvědčení, že správně napsaný, upravený a bezchybný text významně pomáhá prezentovat firmu, prodávat výrobky a služby či oslovit potencionálního klienta.

Jazyková korektura je důležitá a přínosná zejména pro:

 • firemní materiály informačního a propagačního charakteru – katalogy, prospekty, letáky a jiné marketingové materiály, texty z oblasti public relations (PR články)
 • webové prezentace
 • odborné texty

Zvolte si, jakou úroveň korektury potřebujete:

 • Standardní – zahrnuje opravu překlepů, pravopisných, gramatických chyb a nezbytné stylistické úpravy. Je vhodná pro všechny již hotové texty, které jsou připraveny k publikování.
 • Široká – zahrnuje vedle výše uvedených úprav náročnější práci s textem, jako je strukturování, členění a přesouvání obsahu, úprava výrazových prostředků v souladu s funkčním stylem, podpora orientace textu na cílovou skupinu. Je to práce na rozhraní korektury a tvorby nového textu podle podkladů. Je vhodná zejména pro marketingové texty (reklamní, PR) a texty určené pro publikování na webu.

Napadá nás přirovnání: standardní korektura je kvalitní kosmetika, široká korektura už je plastická operace.

Nabídka pro studenty

Blíží se termín odevzdání vaší práce? Máte plnou hlavu toho, jak práci zvládnout obsahově, a nemáte čas na léčky a úskalí češtiny? Znáte mnohem lepší možnosti, jak strávit čas, který jste věnovali víceúrovňovému číslování nadpisů?

Využijte naší speciální nabídky pro studenty – provedeme kompletní jazykovou korekturu magisterských, bakalářských a jiných studentských prací, odborných zpráv, prezentací všeho druhu.

Co obnáší tato korektura?

 • Opravíme překlepy, pravopisné, gramatické a stylistické chyby.
 • Sjednotíme výrazové prostředky v celém textu (jedna varianta dubletních tvarů, slovosled, předložkové vazby, stylová čistota).
 • Provedeme úpravu formátování textu (strukturování textu, písmo, nadpisy).
 • Speciálně pro vás snížíme cenu – ceny pro studenty nedosahují ani 50 % běžných cen.

Potřebuje student korekturu své práce?

 • Každý text, který je určen ke zveřejnění, by měl projít jazykovou korekturou. Je na vašem zvážení, kdo ji provede. Odbornou úroveň a hodnotu vaší práce by neměly snižovat gramatické chyby a formální nedostatky.
 • Jistě jste mnohokrát slyšeli, že závěrečná práce je vizitkou práce studenta, vedoucího práce i příslušné katedry. Je pravda, že zkušební komise očekává nejen splnění odborných kritérií, ale i jasné a srozumitelné vyjádření v odborném stylu, hodnotí obsah práce prostřednictvím formy. Bezchybný a dobře graficky upravený text dělá dobrý dojem. A bohužel naopak. Dobře upravený text „prodává“ obsah a vzbuzuje důvěru. To je zvláště cenné v situaci, kdy má zkušební komise na posouzení vaší práce vymezený čas.

Používané elektronické formáty dokumentů

Nejčastěji pracujeme s formáty DOC, DOCX (MS Word) a PDF (Adobe Acrobat). Korektury v textovém editoru MS Word provedeme v režimu Revize pomocí funkce Sledování změn. Máte tak možnost si zkontrolovat zanesené změny a zvážit doporučení či návrhy v komentářích. Korektura v programu Adobe Acrobat je časově náročnější pro obě strany. Na straně korektora se používá zvýraznění upravovaného slova a vložení poznámky s komentářem k opravě. Na straně zadavatele je třeba navrhované změny následně do dokumentu zapracovat. Důležité je, aby byl text ve formátu PDF otevřený pro vložení poznámek.


Tvorba nových textů

Napíšeme pro vás i zcela nový text na zakázku:

 • podle vašich podkladů a materiálů
 • s naším vlastním sběrem podkladů a materiálů podle vašeho zadání

Tvorba nového textu vždy začíná určením adresáta nebo cílové skupiny a stanovením účelu sdělení. Podle toho pak vznikne např. tisková zpráva, inzerát, PR článek, informační nebo propagační leták či text pro webové stránky.

Máte-li zájem o vytvoření nového textu, domluvíme se individuálně podle vašich konkrétních požadavků, stejně tak stanovíme i vzájemně přijatelnou cenu. Více o cenové kalkulaci.


Jazyková poradna

Někdy je každá rada dobrá… Váháte nad nějakou gramatickou nebo stylistickou variantou? Nemáte zrovna čas nebo příležitost hledat správnou odpověď? Napište nám, budeme-li vědět, rádi zdarma odpovíme, nebudeme-li vědět, pokusíme se informaci zjistit.

Nechceme „lézt do zelí“ odborným webům, ani to není v našich silách, ale chceme se pokusit na těchto stránkách o výčet problematických jazykových jevů – na co se nejčastěji ptáte, v čem nejčastěji chybujeme – o jakési češtinářské střípky.


© 2008, MARKOnet.cz | XHTML 1.0 - validní | CSS 2.1 - validní